Stav k 29. 3. 2023 19.10

Nalezeno 53 záznamů. Poslední změna: 29. 3. 2023 14:25:20
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Obecné zásady používání tlakové kanalizace 29/3/2023 Oznámení Kamenn Most 29.03.2023 dokument PDF
Ukliďme Česko 28/3/2023 Oznámení Kamenn Most 29.03.2023 16.04.2023 dokument PDF
Vítání jara a velikonoční nadílka 27/3/2023 Oznámení Kamenn Most 27.03.2023 02.04.2023 dokument PDF
Záměr zřízení věcného břemene - služebnosti ppč. 393/7 a 417 23/3/2023 Záměr obce Kamenn Most 23.03.2023 23.04.2023 23.03.2023 dokument PDF
Záměr propachtování části pozemku 393/7 o výměře 15 m2 22/3/2023 Záměr obce Kamenn Most 23.03.2023 23.04.2023 23.03.2023 dokument PDF
Zápis do Mateřské školy v Žižicích 22/3/2023 Oznámení Jiný 22.03.2023 12.05.2023 dokument PDF
Rozpočtové opatření na rok 2023 č. 1/2023 20/3/2023 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 20.03.2023 31.01.2024 20.03.2023 dokument PDF
Záměr prodej pozemku část ppč. 393/3 o výměře cca 260 m2 10/3/2023 Záměr obce Kamenn Most 10.03.2023 10.04.2023 10.03.2023 dokument PDF
Záměr prodej pozemků 20/6 o výměře 37 m2 a 20/9 o výměře 34 m2 8/3/2023 Záměr obce Kamenn Most 09.03.2023 09.04.2023 09.03.2023 dokument PDF
Parkování vozidel na komunikacích ve správě Středočeského kraje a v majetku obce Kamenný Most 7/3/2023 Oznámení Kamenn Most 09.03.2023 09.03.2023 dokument PDF
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce za rok 2022 26/2/2023 Dokumenty Kamenn Most 28.02.2023 31.12.2023 28.02.2023 dokument PDF
Vyhlášení nálezu - jízdní kolo 28/2/2023 Vyhlášení nálezu Kamenn Most 28.02.2023 28.02.2024 28.02.2023 neregistrovaný (DOCX)
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2022 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 27/2/2023 Poskytnutí informace Kamenn Most 28.02.2023 28.02.2026 28.02.2023 neregistrovaný (DOCX)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 23/2/2023 Oznámení Úřad pro zastupování 22.02.2023 22.02.2023 3 dokumenty
Pozvánka ke zkouškám znalostí hub v roce 2023 22/2/2023 Oznámení Krajská hygienická s 22.02.2023 24.05.2023 22.02.2023 dokument PDF
Nabídka 100% dotace na zateplení stropu, střechy pro starobní důchodce a pro inv.důchodce 3. stupně 1/2/2022 Oznámení Jiný 01.02.2023 01.04.2023 dokument PDF
Kampaň Zkrotíme energie - informace o možnosti úspor energie v domácnostech 3/1/2023 Oznámení Státní fond životníh 03.01.2023 neregistrovaný (DOCX)
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 a Rozpočtu na rok 2023 2/1/2023 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 02.01.2023 31.12.2023 02.01.2023 dokument PDF
Schválený rozpočet obce Kamenný Most na rok 2023 KM 22/12/2022 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 21.12.2022 21.12.2022 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Kamenný Most na léta 2023 až 2025 KM 21/12/2022 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 21.12.2022 21.12.2022 dokument PDF
oznámení o úpravě cen stočného od 1.1.2023 KM 20/12/2022 Oznámení Kamenn Most 20.12.2022 20.12.2022 dokument PDF
Mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od 14.12.2022 - ptačí chřipka 14/12/2022 Oznámení Státní veterinární s 14.12.2022 14.12.2022 dokument PDF
VKM Kladno-Mělník - Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2023 KM 572/2022 Oznámení VKM Kladno - Mělník 02.12.2022 02.12.2023 02.12.2022 dokument PDF
Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek KM531/2022 Oznámení Ministerstvo vnitra 09.11.2022 31.03.2023 09.11.2022 2 dokumenty
Opatření obecné povahy, kterým se mění předchozí opatření v souvislosti s kalamitním poškozením lesních porostu KM524/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 07.11.2022 31.12.2023 07.11.2022 dokument PDF
Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí KM 463/2022 Doruč. veř. vyhl. Katastrální úřad 27.09.2022 27.09.2022 dokument PDF
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most za rok 2021 7/7/2022 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 07.07.2022 30.06.2023 07.07.2022 7 dokumentů
Informace Ččeského telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu 28/6/2022 Oznámení Kamenn Most 28.06.2022 28.06.2022 dokument PDF
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet - oznámení o zveřejnění 7/6/2022 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 07.06.2022 30.06.2023 07.06.2022 dokument PDF
Kotlíkové dotace - výměna starých neekologických kotlů na tuhá paliva 17/5/2022 Oznámení Jiný 17.05.2022 dokument PDF
Nabídka pečovatelské služby 5/5/2022 Oznámení Kamenn Most 05.05.2022 obrázek JPG
Zveřejnění poskytnuté informace KM 227/2022 Poskytnutí informace Kamenn Most 05.05.2022 05.05.2022 neregistrovaný (DOCX)
Dokončení investiční akce Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most 30/3/2022 Oznámení Kamenn Most 30.03.2022 30.03.2027 30.03.2022 2 dokumenty
Informace o mobilní aplikaci PID Lítačka 30/3/2022 Oznámení Integrovaná doprava 30.03.2022 2 dokumenty
Nabídka Pečovatelské služby Velvary 18/3/2022 Oznámení Městský úřad Velvary 22.03.2022 dokument PDF
Časový plán obce Kamenný Most pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy 15/3/2022 Oznámení Kamenn Most 15.03.2022 15.03.2022 dokument PDF
Zpráva MV GŘ HZS ČR k otázce ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí 3/3/2022 Oznámení Středočeský kraj 02.03.2022 neregistrovaný (DOCX)
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2021 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 1/3/2022 Poskytnutí informace Kamenn Most 01.03.2022 01.03.2025 01.03.2022 neregistrovaný (DOCX)
Jak správně topit a ušetřit 25/10/2021 2 Oznámení Středočeský kraj 25.10.2021
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 17/3/2021 Poskytnutí informace Kamenn Most 17.03.2021 17.03.2021 neregistrovaný (DOCX)
Oznamování plánovaných odstávek elektřiny 15/3/2021 Oznámení Skupina ČEZ 16.03.2021 neregistrovaný (DOCX)
INFORMACE O KOMUNÁLNÍCH ODPADECH PRO OBČANY OBCE 7/3/2021-OÚ Oznámení Kamenn Most 08.03.2021 neregistrovaný (DOCX)
Kontaktní místo policie POL POINT 18/2/2021 Oznámení Policie ČR 18.02.2021 dokument PDF
Dokončení investiční akce !Výměna oken a dveří budovy Obecního úřadu v Kamenném Mostě 6/1/2021 Oznámení Kamenn Most 05.01.2021 05.01.2026 05.01.2021 neregistrovaný (DOCX)
Nabídka pomoci při péči o seniora 27/11/2020 Oznámení Kamenn Most 27.11.2020 obrázek JPG
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 240/2020 Veřejná vyhláška Městský úřad Slaný 14.05.2020 14.05.2020 dokument PDF
Sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej 18/2/2020 Oznámení Kamenn Most 18.02.2020 2 dokumenty
Dokončení investiční akce Doplnění vodovodní sítě a vybudování 13 nových vodovodních přípojek 23/1/2020 Oznámení Kamenn Most 23.01.2020 23.01.2025 23.01.2020 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 11/12/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Kamenn Most 12.12.2019 12.12.2019 dokument PDF
Povinné čipování psů 353/2019 Oznámení Státní veterinární s 02.09.2019 02.09.2019 dokument PDF
Upozornění svozové firmy na popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1 28/3/2019 Oznámení FCC ČR s.r.o. Praha 27.03.2019 dokument PDF
Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec 127/2019-OÚ Oznámení Krajský úřad Středoč 06.03.2019 dokument PDF
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23/5/2018 Oznámení Kamenn Most 23.05.2018 23.05.2018 dokument PDF