iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 26. 5. 2019 07:42:24

Nalezeno 30 záznamů.Poslední změna: 22.5.2019 13:50:09

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Volné pracovní pozice Metal Trade Comax a.s. Velvary 22/5/2019 Oznámení Metal Trade Comax, a 22.5.2019 22.6.2019   dokument PDF (336 kB)
Dětský den 16/5/2019 Oznámení Kamenn Most 16.5.2019 9.6.2019   dokument PDF (93 kB)
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM 259/2019-OÚ Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 13.5.2019 30.6.2020 13.5.2019 neregistrovaný (PNG) (0,8 MB)
Porovnání položek výpočtuceny pro vodné a stoné podle cenových předpisů 247/2019-OÚ Oznámení Středočeské vodárny 3.5.2019 3.6.2019 3.5.2019 dokument PDF (1,6 MB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2/5/2019 Oznámení Kamenn Most 2.5.2019 26.5.2019 2.5.2019 dokument PDF (273 kB)
2. rozpočtové opatření na rok 2019 30/4/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 30.4.2019 31.1.2020 30.4.2019 dokument PDF (221 kB)
Daň z nemovitých věcí na rok 2019 - hromadný předpisný seznam 231/2019-OÚ Veřejná vyhláška Finanční úřad Praha 29.4.2019 27.5.2019 26.4.2019 dokument PDF (65 kB)
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 196/2019-OÚ Oznámení Krajská hygienická s 8.4.2019 14.6.2019 8.4.2019 dokument PDF (1,7 MB)
Opatření obecné povahy - kůrovec 188/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 8.4.2019 31.12.2022 8.4.2019 2 dokumenty
Upozornění svozové firmy na popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1 28/3/2019 Oznámení FCC ČR s.r.o. Praha 27.3.2019     dokument PDF (395 kB)
Dopravní opatření pro autobusové linky 620,621,623 z důvodu uzavírky silnice v Brandýsku 27/3/2019 Oznámení Integrovaná doprava 27.3.2019 8.7.2019   4 dokumenty
Neurčitě zapsané osoby v katastru nemovitostí k 1. 2. 2019 106/2019-OÚ Oznámení Úřad pro zastupování 20.3.2019 20.9.2019 20.3.2019 2 dokumenty
1. rozpočtové opatření na rok 2019 15/3/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 15.3.2019 31.1.2020 15.3.2019 dokument PDF (208 kB)
Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec 127/2019-OÚ Oznámení Krajský úřad Středoč 6.3.2019     dokument PDF (0,8 MB)
Poplatky za psy 28/2/2019 Oznámení Kamenn Most 28.2.2019 30.5.2019 28.2.2019 dokument MS Word (32 kB)
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 15/2/2019 Poskytnutí informace Kamenn Most 15.2.2019 15.2.2022 15.2.2019 dokument PDF (512 kB)
Schválený rozpočet obce Kamenný Most na rok 2019 9/1/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 9.1.2019 31.1.2020 9.1.2019 dokument PDF (144 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet Svazku měst a obcí VKM Neratovice 26/2019 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (1,4 MB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 584/2018-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 4.12.2018 4.12.2019 4.12.2018 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 27/11/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.11.2018 27.11.2019 27.11.2018 2 dokumenty
Opatření obecní povahy při nedostatku vody 396/2018 Opatření obecné pova Kamenn Most 25.7.2018   25.7.2018 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most 20/7/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 20.7.2018 30.6.2019 20.7.2018 6 dokumentů
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 278/2018-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 7.6.2018 7.6.2019 7.6.2018 2 dokumenty
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23/5/2018 Oznámení Kamenn Most 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Schválený závěrečný účet Svazku VKM za rok 2017 255/2018 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 11.5.2018 30.6.2019 11.5.2018 dokument PDF (12 kB)
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 28/2/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 7.3.2018 7.3.2021 7.3.2018 dokument PDF (37 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020 25/7/20717 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.12.2020 25.7.2017 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Schválená pravidla rozpočtového provizoria dle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 25.7.2020 25.7.2017 dokument MS Word (34 kB)
Svazek VKM - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 168/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2019 7.3.2017 dokument PDF (11 kB)
Výroční zpráva za rok 2016 27/2/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2020 27.2.2017 dokument MS Word (63 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.