iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 1. 11. 2020 00:04:41

Nalezeno 47 záznamů.Poslední změna: 31.10.2020 13:08:53

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Záměr - zřízení věcného břemene 1/10/2020 Záměr obce zřídit vě Kamenn Most 1.10.2020 1.11.2020 1.10.2020 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 446/2020 Oznámení Skupina ČEZ 18.9.2020 15.11.2020 18.9.2020 dokument PDF (74 kB) Alternativní uložení
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 480/2019-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 28.11.2019 28.11.2020 28.11.2019 neregistrovaný (DOCX) (15 kB) Alternativní uložení
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 477/2019-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2019 neregistrovaný (DOCX) (32 kB) Alternativní uložení
Vyhodnocení integrace veřejné dopravy Slánska od 15.11.2020 13/10/2020 Oznámení Integrovaná doprava 13.10.2020 13.12.2020 13.10.2020 2 dokumenty
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020 25/7/20717 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.12.2020 25.7.2017 neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 až 2022 a rozpočtu na rok 2020 20/12/2019 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 18.12.2019 31.12.2020 18.12.2019 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2020 č. 4 14/10/2020 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 14.10.2020 31.1.2021 14.10.2020 dokument PDF (81 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2020 č. 2 18/6/2020 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.6.2020 31.1.2021 18.6.2020 dokument PDF (62 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2020 č. 1 2/3/2020 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 31.3.2020 31.1.2021 31.3.2020 dokument PDF (58 kB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet obce Kamenný Most na rok 2020 19/12/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.12.2019 31.1.2021 18.12.2019 dokument PDF (165 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2020 č. 3 21/7/2020 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 22.7.2020 31.1.2021 22.7.2020 dokument PDF (67 kB) Alternativní uložení
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitosti 4/92020 Oznámení Úřad pro zastupování 3.9.2020 28.2.2021 3.9.2020 2 dokumenty
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 28/2/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 7.3.2018 7.3.2021 7.3.2018 dokument PDF (37 kB) Alternativní uložení
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění 25/9/2020 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 25.9.2020 30.6.2021 25.9.2020 dokument PDF (89 kB) Alternativní uložení
Schválený závěrečný účet za rok 2019 22/7/2020 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 22.7.2020 22.7.2021 22.7.2020 7 dokumentů
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 15/2/2019 Poskytnutí informace Kamenn Most 15.2.2019 15.2.2022 15.2.2019 dokument PDF (512 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita - změna a doplnění dříve vydaných OOP 509/2019 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 12.12.2019 31.12.2022 12.12.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - kůrovec 188/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 8.4.2019 31.12.2022 8.4.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - kůrovec 172/2020-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 6.4.2020 31.12.2022 6.4.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - změna při vývoji kalamitních poškození lesních porostů 27/7/2020 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 31.7.2020 31.12.2022 31.7.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - zalesňování 356/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2019 11/2/2020 Poskytnutí informace Kamenn Most 11.2.2020 11.2.2023 11.2.2020 dokument PDF (479 kB) Alternativní uložení
Dokončení investiční akce Doplnění vodovodní sítě a vybudování 13 nových vodovodních přípojek 23/1/2020 Oznámení Kamenn Most 23.1.2020 23.1.2025 23.1.2020 dokument PDF (76 kB) Alternativní uložení
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření 13/10/2020 Usnesení vlády Vláda ČR 13.10.2020   13.10.2020 dokument PDF (262 kB) Alternativní uložení
Upozornění svozové firmy na popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1 28/3/2019 Oznámení FCC ČR s.r.o. Praha 27.3.2019     dokument PDF (395 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 11/12/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Kamenn Most 12.12.2019   12.12.2019 dokument PDF (1,7 MB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet Svazku měst a obcí VKM Neratovice 26/2019 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2020 18/12/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.12.2019   18.12.2019 dokument PDF (127 kB) Alternativní uložení
Zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 327/2019 Oznámení Katastrální úřad 12.8.2019   12.8.2019 dokument PDF (83 kB) Alternativní uložení
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 349/2019-OÚ Oznámení Katastrální úřad 10.7.2019   10.7.2019 dokument PDF (77 kB) Alternativní uložení
Omezení úředních hodin na Obecním úřadě Kamenný Most 12/10/2020 Oznámení Kamenn Most 12.10.2020   12.10.2020 neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
Rekonstrukce chodníků k ČOV 29/5/2020 Oznámení Kamenn Most 29.5.2020     dokument PDF (107 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 240/2020 Veřejná vyhláška Městský úřad Slaný 14.5.2020   14.5.2020 dokument PDF (419 kB) Alternativní uložení
Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec 127/2019-OÚ Oznámení Krajský úřad Středoč 6.3.2019     dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenný Most na léta 2021 až 2023 17/12/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.12.2019   18.12.2019 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření - povinnost ochranných prostředků dýchacích cest od 21.10.2020 21/10/2020 Oznámení Vláda ČR 20.10.2020     dokument PDF (348 kB) Alternativní uložení
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 8/2020 9/10/2020 Nařízení Krajská hygienická s 12.10.2020   12.10.2020 dokument PDF (390 kB) Alternativní uložení
Zajištění léčivých přípravků během karantény - doporučení České lékarnické komory 19/10/2020 Oznámení Vláda ČR 20.10.2020     obrázek JPG (110 kB) Alternativní uložení
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření 8/10/2020 Oznámení Vláda ČR 12.10.2020   12.10.2020 dokument PDF (128 kB) Alternativní uložení
Povinné čipování psů 353/2019 Oznámení Státní veterinární s 2.9.2019   2.9.2019 dokument PDF (250 kB) Alternativní uložení
Sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej 18/2/2020 Oznámení Kamenn Most 18.2.2020     2 dokumenty
Úřední hodiny Městského úřadu ve Slaném 20/10/2020 Oznámení Městský úřad Slaný 20.10.2020     neregistrovaný (DOCX) (85 kB) Alternativní uložení
Informace pro vlastníky nemovitostí 13/8/2019 Oznámení Katastrální úřad 13.9.2019   13.9.2019 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23/5/2018 Oznámení Kamenn Most 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Slatina 21/9/2020 Oznámení Honební společenstvo 21.9.2020   21.9.2020 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Oznámení o úpravě cen stočného 12/12/2019 Oznámení Kamenn Most 12.12.2019   12.12.2019 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.