iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 10. 5. 2021 07:50:58

Nalezeno 60 záznamů.Poslední změna: 7.5.2021 13:29:17

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Daň z nemovitých věcí na rok 2021 - Hromadný předpisný seznam 9/4/2021 Oznámení Finanční úřad Praha 9.4.2021 11.5.2021 9.4.2021 dokument PDF (101 kB) Alternativní uložení
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2020 195/2021-OÚ Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 16.4.2021 11.5.2021 16.4.2021 6 dokumentů
Sčítání lidu,domů a bytů 8/4/2021 Oznámení Český statictický úř 9.4.2021 12.5.2021 9.4.2021 2 dokumenty
Ptačí chřipka na území Středočeského kraje 12/4/2021 Oznámení Krajský úřad Středoč 12.4.2021 12.5.2021   dokument PDF (357 kB) Alternativní uložení
Změny od 3. května 2021 1/5/2021 Oznámení Kamenn Most 30.4.2021 15.5.2021   dokument PDF (263 kB) Alternativní uložení
Záměr obce propachtování pozemku ppč.13 20/4/2021 Záměr obce Kamenn Most 20.4.2021 20.5.2021 20.4.2021 neregistrovaný (DOCX) (42 kB) Alternativní uložení
Záměr obce prodej pozemků ppč. 471 a část ppč.470 19/4/2021 Záměr obce Kamenn Most 20.4.2021 20.5.2021 20.4.2021 dokument PDF (61 kB) Alternativní uložení
Záměr obce - propachtování pozemku 445 22/4/2021 Záměr obce Kamenn Most 22.4.2021 22.5.2021 22.4.2021 neregistrovaný (DOCX) (81 kB) Alternativní uložení
Daň z nemovitostí - hromadný předpiskný seznam 210/2021-OÚ Veřejná vyhláška Finanční úřad Praha 26.4.2021 26.5.2021 26.4.2021 dokument PDF (66 kB) Alternativní uložení
Informace z očkovacího centra ve Slaném 30/420121 2 Oznámení Městský úřad Slaný 30.4.2021 30.5.2021   3 dokumenty
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 9/3/2021 Oznámení Český statictický úř 8.3.2021 31.5.2021 8.3.2021 2 dokumenty
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění 25/9/2020 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 25.9.2020 30.6.2021 25.9.2020 dokument PDF (89 kB) Alternativní uložení
Poplatky za psy 30/4/2021 Oznámení Kamenn Most 30.4.2021 30.6.2021   dokument MS Word (31 kB) Alternativní uložení
Odečet stočného k 30.4.2021 30/4/2021 1 Oznámení Kamenn Most 30.4.2021 30.6.2021   neregistrovaný (DOCX) (14 kB) Alternativní uložení
Schválený závěrečný účet za rok 2019 22/7/2020 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 22.7.2020 22.7.2021 22.7.2020 7 dokumentů
Rozpočtové opatření na rok 2021 č. 1 14/3/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 16.3.2021 31.1.2022 16.3.2021 dokument PDF (218 kB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet obce na rok 2021 5/1/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 6.1.2021 31.1.2022 6.1.2021 dokument PDF (163 kB) Alternativní uložení
Svazek měst a obcí VKM - schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2021-2023 5/1/2021 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 5.1.2021 31.1.2022 5.1.2021 dokument PDF (99 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 15/2/2019 Poskytnutí informace Kamenn Most 15.2.2019 15.2.2022 15.2.2019 dokument PDF (512 kB) Alternativní uložení
Přehled příjmů a výdajů za likvidaci odpadu v roce 2020 v obci Kamenný Most 6/3/2021-OÚ Oznámení Kamenn Most 8.3.2021 8.3.2022   neregistrovaný (DOCX) (33 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita - změna a doplnění dříve vydaných OOP 509/2019 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 12.12.2019 31.12.2022 12.12.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - kůrovec 188/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 8.4.2019 31.12.2022 8.4.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - kůrovec 172/2020-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 6.4.2020 31.12.2022 6.4.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - změna při vývoji kalamitních poškození lesních porostů 27/7/2020 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 31.7.2020 31.12.2022 31.7.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - zalesňování 356/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2019 11/2/2020 Poskytnutí informace Kamenn Most 11.2.2020 11.2.2023 11.2.2020 dokument PDF (479 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 26/2/2021 Poskytnutí informace Kamenn Most 26.2.2021 26.2.2023 26.2.2021 neregistrovaný (DOCX) (14 kB) Alternativní uložení
Dokončení investiční akce Doplnění vodovodní sítě a vybudování 13 nových vodovodních přípojek 23/1/2020 Oznámení Kamenn Most 23.1.2020 23.1.2025 23.1.2020 dokument PDF (76 kB) Alternativní uložení
Dokončení investiční akce !Výměna oken a dveří budovy Obecního úřadu v Kamenném Mostě 6/1/2021 Oznámení Kamenn Most 5.1.2021 5.1.2026 5.1.2021 neregistrovaný (DOCX) (18 kB) Alternativní uložení
Nepořádek u kontejneru na bioodpad 29/3/2021 Oznámení Kamenn Most 29.3.2021     2 dokumenty
Upozornění svozové firmy na popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1 28/3/2019 Oznámení FCC ČR s.r.o. Praha 27.3.2019     dokument PDF (395 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 6/1/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 6.1.2021   6.1.2021 dokument PDF (125 kB) Alternativní uložení
Nabídka pomoci při péči o seniora 27/11/2020 Oznámení Kamenn Most 27.11.2020     obrázek JPG (1,5 MB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 11/12/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Kamenn Most 12.12.2019   12.12.2019 dokument PDF (1,7 MB) Alternativní uložení
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2020 18/12/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.12.2019   18.12.2019 dokument PDF (127 kB) Alternativní uložení
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 349/2019-OÚ Oznámení Katastrální úřad 10.7.2019   10.7.2019 dokument PDF (77 kB) Alternativní uložení
INFORMACE O KOMUNÁLNÍCH ODPADECH PRO OBČANY OBCE 7/3/2021-OÚ Oznámení Kamenn Most 8.3.2021     neregistrovaný (DOCX) (15 kB) Alternativní uložení
Pravidla k zamezení šíření nemoci COVID-19 na Obecním úřadě Kamenný Most 12/10/2020 Oznámení Kamenn Most 12.10.2020   12.10.2020 neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
Rekonstrukce chodníků k ČOV 29/5/2020 Oznámení Kamenn Most 29.5.2020     dokument PDF (107 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 240/2020 Veřejná vyhláška Městský úřad Slaný 14.5.2020   14.5.2020 dokument PDF (419 kB) Alternativní uložení
Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec 127/2019-OÚ Oznámení Krajský úřad Středoč 6.3.2019     dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenný Most na léta 2021 až 2023 17/12/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.12.2019   18.12.2019 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Očkování proti COVID-19 11/1/2021 Oznámení Kamenn Most 11.1.2021     4 dokumenty
Zapojení praktických lekářů do očkování 8/3/2021 Oznámení Ministerstvo zdravot 8.3.2021     dokument PDF (203 kB) Alternativní uložení
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 17/3/2021 Poskytnutí informace Kamenn Most 17.3.2021   17.3.2021 neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021- otázky a odpovědi, vzory prohlášení 1/32021 Oznámení Vláda ČR 1.3.2021     6 dokumentů
Pošta Zvoleněves - trvalá změna hodin pro veřejnost od 1.5.2021 13/3/2021 Oznámení Obec Zvoleněves 16.3.2021     dokument PDF (610 kB) Alternativní uložení
Možnost mimořádných situací ve veřejné dopravě 7/3/2021 Oznámení Integrovaná doprava 8.3.2021     dokument PDF (547 kB) Alternativní uložení
Zajištění léčivých přípravků během karantény - doporučení České lékarnické komory 19/10/2020 Oznámení Vláda ČR 20.10.2020     obrázek JPG (110 kB) Alternativní uložení
Oznámení o úpravě cen stočného od 1.1.2021 8/12/2020 Oznámení Kamenn Most 16.12.2020   16.12.2020 2 dokumenty
Jízdní řády autobusů linka 612 platné od 15.11.2020 - i víkendové spojení 11/11/2020 Oznámení Integrovaná doprava 11.11.2020     2 dokumenty
Povinné čipování psů 353/2019 Oznámení Státní veterinární s 2.9.2019   2.9.2019 dokument PDF (250 kB) Alternativní uložení
Sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej 18/2/2020 Oznámení Kamenn Most 18.2.2020     2 dokumenty
Oznamování plánovaných odstávek elektřiny 15/3/2021 Oznámení Skupina ČEZ 16.3.2021     neregistrovaný (DOCX) (20 kB) Alternativní uložení
Vše o očkování ve Středočeském kraji 10/2/2021 Oznámení Krajský úřad Středoč 10.2.2021     dokument PDF (547 kB) Alternativní uložení
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23/5/2018 Oznámení Kamenn Most 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Oznámení o zahájení zeměměřických činností 19/2/2021 Oznámení Katastrální úřad 19.2.2021   19.2.2021 dokument PDF (334 kB) Alternativní uložení
Očkovací místo v Městském centru Grand ve Slaném 16/3/2021 Oznámení Městský úřad Slaný 16.3.2021     neregistrovaný (DOCX) (12 kB) Alternativní uložení
Kontaktní místo policie POL POINT 18/2/2021 Oznámení Policie ČR 18.2.2021     dokument PDF (150 kB) Alternativní uložení
Oznámení o úpravě cen stočného 12/12/2019 Oznámení Kamenn Most 12.12.2019   12.12.2019 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.