iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 11. 12. 2018 23:41:36

Nalezeno 32 záznamů.Poslední změna: 10.12.2018 11:34:57

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi 13/6/2018 Oznámení Skupina ČEZ 14.6.2018 14.12.2018   dokument PDF (0,8 MB)
Dokumenty Svazku měst a obcí VKM 3/4/2017 Oznámení Svazek měst a obcí V 4.4.2017 4.4.2019 4.4.2017  
I. rozpočtové opatření na rok 2018 27/2/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 27.2.2018 31.1.2019 27.2.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Návrh rozpočtu obce Kamenný Most na rok 2019 22/11/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 22.11.2018 31.12.2018 22.11.2018 2 dokumenty
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2019 571/2018 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 22.11.2018 31.12.2018 22.11.2018 dokument PDF (419 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 571/2018 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 22.11.2018 31.12.2018 22.11.2018 dokument PDF (419 kB)
Neurčitě zapsané osoby v katastru nemovitostí k 1.8.2018 463/2018 Oznámení Úřad pro zastupování 10.9.2018 10.2.2019 10.9.2018 2 dokumenty
Opatření obecní povahy při nedostatku vody 396/2018 Opatření obecné pova Kamenn Most 25.7.2018   25.7.2018 2 dokumenty
Plánování v oblasti vod - dotazník 24/7/2018 Oznámení Ministerstvo zeměděl 24.7.2018     neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 584/2018-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 4.12.2018 4.12.2019 4.12.2018 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 134/2018-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 8.3.2018 8.3.2019 8.3.2018 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 9.1.2018 9.1.2019 9.1.2018 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 27/11/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.11.2018 27.11.2019 27.11.2018 2 dokumenty
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 278/2018-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 7.6.2018 7.6.2019 7.6.2018 2 dokumenty
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23/5/2018 Oznámení Kamenn Most 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Pozvánka na II. veřejné zasedání zastupitelstva obce 29/11/2018 Konání Zastupitelstva Kamenn Most 29.11.2018 12.12.2018 29.11.2018 dokument MS Word (29 kB)
Schválená pravidla rozpočtového provizoria dle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 25.7.2020 25.7.2017 dokument MS Word (34 kB)
Schválený rozpočet na rok 2018 10/1/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 10.1.2018 10.1.2019 10.1.2018 neregistrovaný (DOCX) (17 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020 25/7/20717 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.12.2020 25.7.2017 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Kamenný Most na rok 2018 7/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.3.2017 31.12.2018 7.3.2017 dokument PDF (14 kB)
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most 20/7/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 20.7.2018 30.6.2019 20.7.2018 6 dokumentů
Schválený závěrečný účet Svazku VKM za rok 2017 255/2018 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 11.5.2018 30.6.2019 11.5.2018 dokument PDF (12 kB)
Svazek VKM - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 168/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2019 7.3.2017 dokument PDF (11 kB)
Svazek VKM schválený rozpočet na rok 2018 + střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až 2020 15/12/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 15.12.2017 31.12.2018 15.12.2017 dokument PDF (56 kB)
Upozornění - úhrada stočného 6/11/2018 Oznámení Kamenn Most 6.11.2018 30.12.2018 6.11.2018 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 28/2/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 7.3.2018 7.3.2021 7.3.2018 dokument PDF (37 kB)
Výroční zpráva za rok 2015 16/2/2016 Oznámení Kamenn Most 17.2.2016 16.2.2019 16.2.2016 dokument PDF (521 kB)
Výroční zpráva za rok 2016 27/2/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2020 27.2.2017 dokument MS Word (63 kB)
2. rozpočtové opatření 5/3/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 4.4.2018 31.1.2019 4.4.2018 dokument PDF (19 kB)
3. rozpočtové opatření na rok 2018 11/5/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 11.5.2018 31.1.2019 11.5.2018 dokument PDF (28 kB)
4. rozpočtové opatření na rok 2018 19/7/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 20.7.2018 31.1.2019 20.7.2018 dokument PDF (276 kB)
5. rozpočtové opatření na rok 2018 16/10/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 16.10.2018 31.1.2019 16.10.2018 dokument PDF (243 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.