iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 23. 1. 2018 23:03:44

Nalezeno 28 záznamů.Poslední změna: 22.1.2018 11:22:35

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dokumenty Svazku měst a obcí VKM 3/4/2017 Oznámení Svazek měst a obcí V 4.4.2017 4.4.2019 4.4.2017  
Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb. 21/1/2015 Zastupitelstvo Kamenn Most 21.1.2015 31.10.2018 21.1.2015 dokument MS Word (32 kB)
Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 4/3/2015 Zprávy Kamenn Most 4.3.2015 4.3.2018 4.3.2015 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Výroční zpráva za rok 2015 16/2/2016 Oznámení Kamenn Most 17.2.2016 16.2.2019 16.2.2016 dokument PDF (521 kB)
Vveřejnoprávní smlouva o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řízení 644/2016 Veřejnoprávní smlouvy Kamenn Most 17.8.2016 17.8.2018 17.8.2016 dokument PDF (157 kB)
Výroční zpráva za rok 2016 27/2/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2020 27.2.2017 dokument MS Word (63 kB)
Svazek VKM - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 168/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2019 7.3.2017 dokument PDF (11 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Kamenný Most na rok 2018 7/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.3.2017 31.12.2018 7.3.2017 dokument PDF (14 kB)
Schválená pravidla rozpočtového provizoria dle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 25.7.2020 25.7.2017 dokument MS Word (34 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020 25/7/20717 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.12.2020 25.7.2017 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Dražební vyhláška 695/2017 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pře 7.12.2017 1.2.2018 7.12.2017 dokument PDF (350 kB)
Svazek VKM schválený rozpočet na rok 2018 + střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až 2020 15/12/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 15.12.2017 31.12.2018 15.12.2017 dokument PDF (56 kB)
6. rozpočtové opatření - úprava rozpočtu na rok 2017 11/12/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 10.1.2018 10.2.2018 10.1.2018 dokument PDF (28 kB)
Schválený rozpočet na rok 2018 10/1/2018 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 10.1.2018 10.1.2019 10.1.2018 neregistrovaný (DOCX) (17 kB)
Volby prezidenta výsledky za obec Kamenný Most I.kolo 15/1/2018 Oznámení Kamenn Most 15.1.2018 26.1.2018   neregistrovaný (DOCX) (16 kB)
Oznámení o době a místě konání II. kola Volby Prezidenta 16/1/2018 Oznámení Kamenn Most 16.1.2018 28.1.2018 16.1.2018 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Záměr obce - zřízení věcného břemene služebnosti ppč. 95/1 18/1/2018 Záměr obce zřídit vě Kamenn Most 18.1.2018 5.2.2018 18.1.2018 neregistrovaný (DOCX) (1 MB)
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. 389/2017-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 25.7.2017 25.7.2018 25.7.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 9.1.2018 9.1.2019 9.1.2018 2 dokumenty
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí 528/2017 Oznámení Úřad pro zastupování 15.9.2017 15.2.2018 15.9.2017 2 dokumenty
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 371/2017 Veřejná vyhláška Městský úřad Slaný 30.6.2017   30.6.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 345/2017-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 22.6.2017 22.6.2018 22.6.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. 450/2017-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 21.8.2017 21.8.2018 21.8.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o sovobodném přístupu k informacím 141/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 14.3.2017 14.3.2018 14.3.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 196/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 4.4.2017 4.4.2018 4.4.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o sovobodném přístupu k informacím 1/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2018 27.2.2017 3 dokumenty
Schválený závěrečný účet za rok 2016 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.7.2018 25.7.2017 6 dokumentů
Smlouva o dílo - Víceúčelové a dětské hřiště 1/10/2012 Smlouvy o dílo Kamenn Most 1.10.2012 15.5.2018 1.10.2012 7 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.