iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 28. 10. 2021 09:55:08

Nalezeno 56 záznamů.Poslední změna: 25.10.2021 11:06:53

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Jak správně topit a ušetřit 25/10/2021 2 Oznámení Středočeský kraj 25.10.2021      
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23/5/2018 Oznámení Kamenn Most 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 15/2/2019 Poskytnutí informace Kamenn Most 15.2.2019 15.2.2022 15.2.2019 dokument PDF (512 kB) Alternativní uložení
Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec 127/2019-OÚ Oznámení Krajský úřad Středoč 6.3.2019     dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Upozornění svozové firmy na popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1 28/3/2019 Oznámení FCC ČR s.r.o. Praha 27.3.2019     dokument PDF (395 kB) Alternativní uložení
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 349/2019-OÚ Oznámení Katastrální úřad 10.7.2019   10.7.2019 dokument PDF (77 kB) Alternativní uložení
Povinné čipování psů 353/2019 Oznámení Státní veterinární s 2.9.2019   2.9.2019 dokument PDF (250 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 11/12/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Kamenn Most 12.12.2019   12.12.2019 dokument PDF (1,7 MB) Alternativní uložení
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2020 18/12/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.12.2019   18.12.2019 dokument PDF (127 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenný Most na léta 2021 až 2023 17/12/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 18.12.2019   18.12.2019 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Dokončení investiční akce Doplnění vodovodní sítě a vybudování 13 nových vodovodních přípojek 23/1/2020 Oznámení Kamenn Most 23.1.2020 23.1.2025 23.1.2020 dokument PDF (76 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2019 11/2/2020 Poskytnutí informace Kamenn Most 11.2.2020 11.2.2023 11.2.2020 dokument PDF (479 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 240/2020 Veřejná vyhláška Městský úřad Slaný 14.5.2020   14.5.2020 dokument PDF (419 kB) Alternativní uložení
Rekonstrukce chodníků k ČOV 29/5/2020 Oznámení Kamenn Most 29.5.2020     dokument PDF (107 kB) Alternativní uložení
Nabídka pomoci při péči o seniora 27/11/2020 Oznámení Kamenn Most 27.11.2020     obrázek JPG (1,5 MB) Alternativní uložení
Svazek měst a obcí VKM - schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2021-2023 5/1/2021 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 5.1.2021 31.1.2022 5.1.2021 dokument PDF (99 kB) Alternativní uložení
Dokončení investiční akce !Výměna oken a dveří budovy Obecního úřadu v Kamenném Mostě 6/1/2021 Oznámení Kamenn Most 5.1.2021 5.1.2026 5.1.2021 neregistrovaný (DOCX) (18 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 6/1/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 6.1.2021   6.1.2021 dokument PDF (125 kB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet obce na rok 2021 5/1/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 6.1.2021 31.1.2022 6.1.2021 dokument PDF (163 kB) Alternativní uložení
Pravidla k zamezení šíření nemoci COVID-19 na Obecním úřadě Kamenný Most 12/10/2020 Oznámení Kamenn Most 12.10.2020   12.10.2020 neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
Kontaktní místo policie POL POINT 18/2/2021 Oznámení Policie ČR 18.2.2021     dokument PDF (150 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zahájení zeměměřických činností 19/2/2021 Oznámení Katastrální úřad 19.2.2021   19.2.2021 dokument PDF (334 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 26/2/2021 Poskytnutí informace Kamenn Most 26.2.2021 26.2.2023 26.2.2021 neregistrovaný (DOCX) (14 kB) Alternativní uložení
Přehled příjmů a výdajů za likvidaci odpadu v roce 2020 v obci Kamenný Most 6/3/2021-OÚ Oznámení Kamenn Most 8.3.2021 8.3.2022   neregistrovaný (DOCX) (33 kB) Alternativní uložení
INFORMACE O KOMUNÁLNÍCH ODPADECH PRO OBČANY OBCE 7/3/2021-OÚ Oznámení Kamenn Most 8.3.2021     neregistrovaný (DOCX) (15 kB) Alternativní uložení
Zapojení praktických lekářů do očkování 8/3/2021 Oznámení Ministerstvo zdravot 8.3.2021     dokument PDF (203 kB) Alternativní uložení
Oznamování plánovaných odstávek elektřiny 15/3/2021 Oznámení Skupina ČEZ 16.3.2021     neregistrovaný (DOCX) (20 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2021 č. 1 14/3/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 16.3.2021 31.1.2022 16.3.2021 dokument PDF (218 kB) Alternativní uložení
Pošta Zvoleněves - trvalá změna hodin pro veřejnost od 1.5.2021 13/3/2021 Oznámení Obec Zvoleněves 16.3.2021     dokument PDF (610 kB) Alternativní uložení
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 17/3/2021 Poskytnutí informace Kamenn Most 17.3.2021   17.3.2021 neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2021 č.2 12/5/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 14.5.2021 31.1.2022 12.5.2021 dokument PDF (57 kB) Alternativní uložení
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet za rok 2020 - oznámení o zveřejnění 27/5/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 27.5.2021 30.6.2022 27.5.2021 dokument PDF (132 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2021 č. 3/2021 21/7/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 21.7.2021 31.1.2022 21.7.2021 dokument PDF (67 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2021 č. 4/2021 13/9/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 13.9.2021 31.1.2022 13.9.2021 dokument PDF (53 kB) Alternativní uložení
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obec Kamenný Most 10/10/2021 Oznámení Kamenn Most 11.10.2021 31.10.2021 11.10.2021 neregistrovaný (DOCX) (19 kB) Alternativní uložení
Záměr obce propachtování části pozemku ppč. 440 11/10/2021 Záměr obce Kamenn Most 11.10.2021 11.11.2021 11.10.2021 dokument PDF (484 kB) Alternativní uložení
Oznámení o uložení písemnosti - Rozhodnutí 548/2021-OÚ Ozn. o ulož. písemn. Kamenn Most 13.10.2021 29.10.2021 13.10.2021 dokument PDF (573 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření na rok 2021 č. 5/2021 14/10/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 14.10.2021 31.1.2022 14.10.2021 dokument PDF (76 kB) Alternativní uložení
Kontejner na nebezpečný odpad 17/10/2021 Oznámení Kamenn Most 18.10.2021 7.11.2021   neregistrovaný (DOCX) (26 kB) Alternativní uložení
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19/10/2021 Oznámení Skupina ČEZ 19.10.2021 15.11.2021 19.10.2021 dokument PDF (71 kB) Alternativní uložení
Cvičení pro děti od 5 do 10 let v ZŠ Zvoleněves 24/10/2021 Oznámení Kamenn Most 25.10.2021 30.11.2021   dokument PDF (513 kB) Alternativní uložení
Sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej 18/2/2020 Oznámení Kamenn Most 18.2.2020     2 dokumenty
Veřejná vyhláška OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 496/2021-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 16.9.2021 31.12.2022 16.9.2021 2 dokumenty
Kotlíkové dotace 2021+ ve Středočeském kraji 25/10/2021 Oznámení Středočeský kraj 25.10.2021     2 dokumenty
Opatření obecné povahy - kůrovec 172/2020-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 6.4.2020 31.12.2022 6.4.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - kůrovec 188/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 8.4.2019 31.12.2022 8.4.2019 2 dokumenty
Nové autobusové jízdní řády platné od 1.9.2021 30/8/2021 Oznámení Integrovaná doprava 31.8.2021 31.10.2021   2 dokumenty
Jízdní řády autobusů linka 612 platné od 15.11.2020 - i víkendové spojení 11/11/2020 Oznámení Integrovaná doprava 11.11.2020     2 dokumenty
Oznámení o úpravě cen stočného od 1.1.2021 8/12/2020 Oznámení Kamenn Most 16.12.2020   16.12.2020 2 dokumenty
Změny v zákoně 364/2019 Sb. o dani z nemovitostí týkající se osvobození 447/2021-OÚ Oznámení Finanční úřad Praha 31.8.2021 31.1.2022 31.8.2021 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita - změna a doplnění dříve vydaných OOP 509/2019 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 12.12.2019 31.12.2022 12.12.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - změna při vývoji kalamitních poškození lesních porostů 27/7/2020 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 31.7.2020 31.12.2022 31.7.2020 2 dokumenty
Oznámení o úpravě cen stočného 12/12/2019 Oznámení Kamenn Most 12.12.2019   12.12.2019 2 dokumenty
Nepořádek u kontejneru na bioodpad 29/3/2021 Oznámení Kamenn Most 29.3.2021     2 dokumenty
Opatření obecné povahy - zalesňování 356/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most za rok 2020 29/6/2021 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021 7 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.