iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 23. 6. 2017 19:17:32

Nalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 23.6.2017 11:37:11

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dokumenty Svazku měst a obcí VKM 3/4/2017 Oznámení Svazek měst a obcí V 4.4.2017 4.4.2019 4.4.2017  
Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb. 21/1/2015 Zastupitelstvo Kamenn Most 21.1.2015 31.10.2018 21.1.2015 dokument MS Word (32 kB)
Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 4/3/2015 Zprávy Kamenn Most 4.3.2015 4.3.2018 4.3.2015 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Výroční zpráva za rok 2015 16/2/2016 Oznámení Kamenn Most 17.2.2016 16.2.2019 16.2.2016 dokument PDF (521 kB)
Vveřejnoprávní smlouva o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řízení 644/2016 Veřejnoprávní smlouvy Kamenn Most 17.8.2016 17.8.2018 17.8.2016 dokument PDF (157 kB)
Oznámení - úprava cen stočného 23/9/2016 Oznámení Kamenn Most 23.9.2016 23.9.2017 23.9.2016 neregistrovaný (DOCX) (11 kB)
Výroční zpráva za rok 2016 27/2/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2020 27.2.2017 dokument MS Word (63 kB)
Svazek VKM - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 168/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2019 7.3.2017 dokument PDF (11 kB)
Svazek VKM - Schválený rozpočet na rok 2017 168//2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2017 7.3.2017 dokument PDF (6 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Kamenný Most na rok 2018 7/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.3.2017 31.12.2018 7.3.2017 dokument PDF (14 kB)
Změna televizního vysílání 4/4/2017 Oznámení Marketing Asistant S 4.4.2017 31.12.2017   neregistrovaný (DOCX) (23 kB)
1. rozpočtové opatření obce Kamenný Most na rok 2017 6/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.4.2017 31.12.2017 7.4.2017 dokument PDF (12 kB)
Postup pro osazení vodoměru - pokyny pro občany 11/4/2017 Oznámení Kamenn Most 11.4.2017 30.10.2017 11.4.2017 neregistrovaný (DOCX) (12 kB)
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2017 263/2017 Oznámení Krajská hygienická s 4.5.2017 27.6.2017 4.5.2017 dokument PDF (330 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018 - 2020 7/6/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 8.6.2017 26.6.2017 8.6.2017 neregistrovaný (DOCX) (14 kB)
Změna otevírací doby Pošty ve Zvoleněvsi 9/6/2017 Oznámení Obec Zvoleněves 8.6.2017 7.12.2017   dokument PDF (323 kB)
2. rozpočtové opatření obce Kamenný Most 14/6/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 14.6.2017 31.12.2017 14.6.2017 dokument PDF (32 kB)
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 14/6/2017 Konání Zastupitelstva Kamenn Most 15.6.2017 27.6.2017 15.6.2017 dokument MS Word (32 kB)
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 357/2017-OÚ Veřejná vyhláška Městský úřad Slaný 23.6.2017 10.7.2017 23.6.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o sovobodném přístupu k informacím 141/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 14.3.2017 14.3.2018 14.3.2017 2 dokumenty
Nedostatečny určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí 122/2017 Oznámení Úřad pro zastupování 15.2.2017 30.9.2017 15.2.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 345/2017-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 22.6.2017 22.6.2018 22.6.2017 2 dokumenty
Schválený rozpočet obce Kamenný Most na rok 2017 7/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.3.2017 31.12.2017 7.3.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 196/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 4.4.2017 4.4.2018 4.4.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o sovobodném přístupu k informacím 1/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2018 27.2.2017 3 dokumenty
Návrh závěrečného účtu obce Kamenný Most 8/6/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 8.6.2017 26.6.2017 8.6.2017 6 dokumentů
Smlouva o dílo - Víceúčelové a dětské hřiště 1/10/2012 Smlouvy o dílo Kamenn Most 1.10.2012 15.5.2018 1.10.2012 7 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.