iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 19. 10. 2019 00:07:59

Nalezeno 36 záznamů.Poslední změna: 17.10.2019 14:54:34

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Opatření obecní povahy při nedostatku vody 396/2018 Opatření obecné pova Kamenn Most 25.7.2018   25.7.2018 2 dokumenty
Pozvánka a valnou hromadu Honebního společenstva Slatina 16/10/2019 Oznámení Honební společenstvo 16.10.2019 3.11.2019 16.10.2019 dokument PDF (356 kB)
Uporoznění k odstranění a okleštění stromoví 381/2019-OÚ Oznámení Skupina ČEZ 23.9.2019 30.11.2019 23.9.2019 dokument PDF (74 kB)
Informace pro vlastníky nemovitostí 13/8/2019 Oznámení Katastrální úřad 13.9.2019   13.9.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Integrace dopravy Slánska a Velvarska od 24. 8. 2019- změna zaslávky v obci Kamenný Most 12/9/2019 Oznámení Kamenn Most 13.9.2019 13.12.2019    
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 349/2019-OÚ Oznámení Katastrální úřad 10.7.2019   10.7.2019 dokument PDF (77 kB)
Integrace dopravy - Slánsko od 24. srpna 2019 19/8/2019 Oznámení Kamenn Most 19.8.2019 19.10.2019   neregistrovaný (DOCX) (17 kB)
Upozornění svozové firmy na popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1 28/3/2019 Oznámení FCC ČR s.r.o. Praha 27.3.2019     dokument PDF (395 kB)
Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec 127/2019-OÚ Oznámení Krajský úřad Středoč 6.3.2019     dokument PDF (0,8 MB)
Zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 327/2019 Oznámení Katastrální úřad 12.8.2019   12.8.2019 dokument PDF (83 kB)
Povinné čipování psů 353/2019 Oznámení Státní veterinární s 2.9.2019   2.9.2019 dokument PDF (250 kB)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23/5/2018 Oznámení Kamenn Most 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 338/2019-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 22.8.2019 22.8.2020 22.8.2019 dokument PDF (186 kB)
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 28/2/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 7.3.2018 7.3.2021 7.3.2018 dokument PDF (37 kB)
Výroční zpráva za rok 2016 27/2/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2020 27.2.2017 dokument MS Word (63 kB)
Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 15/2/2019 Poskytnutí informace Kamenn Most 15.2.2019 15.2.2022 15.2.2019 dokument PDF (512 kB)
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 27/11/2018 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.11.2018 27.11.2019 27.11.2018 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 405/2019-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 15.10.2019 15.10.2020 15.10.2019 dokument PDF (188 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 584/2018-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 4.12.2018 4.12.2019 4.12.2018 2 dokumenty
Schválený rozpočet obce Kamenný Most na rok 2019 9/1/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 9.1.2019 31.1.2020 9.1.2019 dokument PDF (144 kB)
1. rozpočtové opatření na rok 2019 15/3/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 15.3.2019 31.1.2020 15.3.2019 dokument PDF (208 kB)
3. rozpočtové opatření na rok 2019 19/7/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 22.7.2019 31.1.2020 19.7.2019 dokument PDF (335 kB)
2. rozpočtové opatření na rok 2019 30/4/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 30.4.2019 31.1.2020 30.4.2019 dokument PDF (221 kB)
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most 5/7/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 4.7.2019 30.6.2020 4.7.2019 6 dokumentů
Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet Svazku měst a obcí VKM Neratovice 26/2019 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (1,4 MB)
4. rozpočtové opatření na rok 2019 15/10/2019 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 15.10.2019 31.1.2020 15.10.2019 dokument PDF (643 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020 25/7/20717 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.12.2020 25.7.2017 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Schválená pravidla rozpočtového provizoria dle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 25.7.2020 25.7.2017 dokument MS Word (34 kB)
Svazek VKM - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 168/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2019 7.3.2017 dokument PDF (11 kB)
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM 259/2019-OÚ Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 13.5.2019 30.6.2020 13.5.2019 neregistrovaný (PNG) (0,8 MB)
Zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje SK a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 398/2019 Veřejná vyhláška Krajský úřad Středoč 3.10.2019 18.11.2019 3.10.2019 dokument PDF (208 kB)
Opatření obecné povahy - kůrovec 188/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 8.4.2019 31.12.2022 8.4.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - zalesňování 356/2019-OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Vyhlášení nálezu 20/8/2019 Vyhlášení nálezu Kamenn Most 20.8.2019 20.8.2020 20.8.2019 dokument PDF (31 kB)
Záměr zřízení věcného břemene -služebnosti - přípojka NN vedená přes ppč. 95/1 25/9/2019 Záměr obce Kamenn Most 25.9.2019 25.10.2019 25.9.2019 dokument PDF (462 kB)
Záměr prodej částí pozemku ppč. 422 3 o výměře 10 m2 2/10/2019 Záměr obce Kamenn Most 2.10.2019 2.11.2019 2.10.2019 dokument PDF (455 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.