iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Stav k 23. 10. 2017 02:42:43

Nalezeno 33 záznamů.Poslední změna: 20.10.2017 10:06:30

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Smlouva o dílo - Víceúčelové a dětské hřiště 1/10/2012 Smlouvy o dílo Kamenn Most 1.10.2012 15.5.2018 1.10.2012 7 dokumentů
Postup pro osazení vodoměru - pokyny pro občany 11/4/2017 Oznámení Kamenn Most 11.4.2017 30.10.2017 11.4.2017 neregistrovaný (DOCX) (12 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o sovobodném přístupu k informacím 1/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2018 27.2.2017 3 dokumenty
4. rozpočtové opatření - úprava rozpočtu na rok 2017 12/10/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 12.10.2017 31.12.2017 12.10.2017 dokument PDF (37 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o sovobodném přístupu k informacím 141/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 14.3.2017 14.3.2018 14.3.2017 2 dokumenty
2. rozpočtové opatření obce Kamenný Most 14/6/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 14.6.2017 31.12.2017 14.6.2017 dokument PDF (32 kB)
Výroční zpráva za rok 2015 16/2/2016 Oznámení Kamenn Most 17.2.2016 16.2.2019 16.2.2016 dokument PDF (521 kB)
Svazek VKM - Schválený rozpočet na rok 2017 168//2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2017 7.3.2017 dokument PDF (6 kB)
Svazek VKM - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 168/2017 Rozp. a hosp. obce Svazek měst a obcí V 7.3.2017 31.12.2019 7.3.2017 dokument PDF (11 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 196/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 4.4.2017 4.4.2018 4.4.2017 2 dokumenty
Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb. 21/1/2015 Zastupitelstvo Kamenn Most 21.1.2015 31.10.2018 21.1.2015 dokument MS Word (32 kB)
Schválená pravidla rozpočtového provizoria dle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 25.7.2020 25.7.2017 dokument MS Word (34 kB)
3. rozpočtové opatření - úprava rozpočtu na rok 2017 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.12.2017 25.7.2017 dokument PDF (22 kB)
Schválený závěrečný účet za rok 2016 25/7/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.7.2018 25.7.2017 6 dokumentů
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020 25/7/20717 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 25.7.2017 31.12.2020 25.7.2017 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji 25/9/2017 Oznámení Krajský úřad Středoč 25.9.2017 25.10.2017 25.9.2017 neregistrovaný (DOCX) (16 kB)
Záměr obce - prodej části pozemku 393/3 25/9/2017 Záměr obce - majetek Kamenn Most 25.9.2017 25.10.2017 25.9.2017 neregistrovaný (DOCX) (82 kB)
Výroční zpráva za rok 2016 27/2/2017 Poskytnutí informace Kamenn Most 27.2.2017 27.2.2020 27.2.2017 dokument MS Word (63 kB)
Dokumenty Svazku měst a obcí VKM 3/4/2017 Oznámení Svazek měst a obcí V 4.4.2017 4.4.2019 4.4.2017  
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 345/2017-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 22.6.2017 22.6.2018 22.6.2017 2 dokumenty
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 371/2017 Veřejná vyhláška Městský úřad Slaný 30.6.2017   30.6.2017 2 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. 389/2017-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 25.7.2017 25.7.2018 25.7.2017 2 dokumenty
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 4/10/2017 Oznámení Kamenn Most 4.10.2017 23.10.2017 4.10.2017 neregistrovaný (DOCX) (14 kB)
Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 4/3/2015 Zprávy Kamenn Most 4.3.2015 4.3.2018 4.3.2015 neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
Změna televizního vysílání 4/4/2017 Oznámení Marketing Asistant S 4.4.2017 31.12.2017   neregistrovaný (DOCX) (23 kB)
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. 450/2017-OÚ Poskytnutí informace Kamenn Most 21.8.2017 21.8.2018 21.8.2017 2 dokumenty
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí 528/2017 Oznámení Úřad pro zastupování 15.9.2017 15.2.2018 15.9.2017 2 dokumenty
Upozorňění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 534/2017 Oznámení Skupina ČEZ 25.9.2017 15.11.2017 25.9.2017 dokument PDF (1,8 MB)
1. rozpočtové opatření obce Kamenný Most na rok 2017 6/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.4.2017 31.12.2017 7.4.2017 dokument PDF (12 kB)
Vveřejnoprávní smlouva o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řízení 644/2016 Veřejnoprávní smlouvy Kamenn Most 17.8.2016 17.8.2018 17.8.2016 dokument PDF (157 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Kamenný Most na rok 2018 7/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.3.2017 31.12.2018 7.3.2017 dokument PDF (14 kB)
Schválený rozpočet obce Kamenný Most na rok 2017 7/3/2017 Rozp. a hosp. obce Kamenn Most 7.3.2017 31.12.2017 7.3.2017 2 dokumenty
Změna otevírací doby Pošty ve Zvoleněvsi 9/6/2017 Oznámení Obec Zvoleněves 8.6.2017 7.12.2017   dokument PDF (323 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.