iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Detail

Výroční zpráva za rok 2016

Značka: 27/2/2017 Zveřejněno od: 27.2.2017 10:44:23 Zveřejnit do: 27.2.2020 10:41:55 Typ: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobobném přístupu k informacím Původce: Kamenn Most Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument MS Word, 63 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Kamenn Most

Vyvěšeno od: 27.2.2017
Vyvěšeno do: 27.2.2020

Úřední deska – Kamenný Most

Vyvěšeno od: 27.2.2017
Má být vyvěšeno do: 27.2.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.2.2017 10:44:23
Do: 27.2.2020 10:41:55

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.