iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Detail

Nabídka pozemku k pronájmu ppč. 98/3

Značka: 234/2018 Zveřejněno od: 2.5.2018 12:56:56 Zveřejnit do: 2.6.2018 12:53:52 Typ: Nabídka pozemků k pronájmu Původce: Státní pozemkový úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od: 2.5.2018
Vyvěšeno do: 2.6.2018

Úřední deska – Kamenný Most

Vyvěšeno od: 2.5.2018
Má být vyvěšeno do: 2.6.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.5.2018 12:56:56
Do: 2.6.2018 12:53:52

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.