iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Detail

Neurčitě zapsané osoby v katastru nemovitostí k 1.8.2018

Značka: 463/2018 Zveřejněno od: 10.9.2018 10:04:46 Zveřejnit do: 10.2.2019 10:02:11 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 10.9.2018
Vyvěšeno do: 10.2.2019

Úřední deska – Kamenný Most

Vyvěšeno od: 10.9.2018
Má být vyvěšeno do: 10.2.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.9.2018 10:04:46
Do: 10.2.2019 10:02:11

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.