iMunis eDeska

Kamenný Most

Úřední deska – Detail

Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018

Značka: 15/2/2019 Zveřejněno od: 15.2.2019 11:34:37 Zveřejnit do: 15.2.2022 11:32:05 Typ: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobobném přístupu k informacím Původce: Kamenn Most Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 512 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Kamenn Most

Vyvěšeno od: 15.2.2019
Vyvěšeno do: 15.2.2022

Úřední deska – Kamenný Most

Vyvěšeno od: 15.2.2019
Má být vyvěšeno do: 15.2.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.2.2019 11:34:37
Do: 15.2.2022 11:32:05

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.